win10 node.js安装与升级 NodeJs JavaScript 安装 升级

node.js安装下载软件: nodejs的中文官网http://nodejs.cn/download/安装软件:双击node-v6.10.0-x64.msi–选择默认C:Program Fil...

阅读更多 →